BIOROCK Tipi 5-10-15 Kişilik Atıksu Arıtma Tesisi
Yetkili temsilcisi olduğumuz BIOROCK arıtma sistemi tamamen biyolojiktir.
Bakteriler BIOROCK® malzemesi üzerine yerleşir ve büyürler. BIOROCK® ünitelerinde yeryüzünde doğal olarak gerçekleşen arıtma işlemi oluşmaktadır. Atıksu içerisinde var olan yararlı bakteriler enzimlerin yardımı ile atıksu içindeki kirliliği parçalayarak yok ederler.
 
Arıtma teknolojisinin ilk işlemi ön çökeltme işlemidir. BIOROCK® reaktörü bir ön çökeltme tankından sonra monte edilmektedir. Bu bölümde ağır ve çökebilir parçalar dibe çökerken yüzebilen maddeler ön çökeltme tankında toplanırlar.
 
Atık suyun biyolojik olarak arıtımı BIOROCK® damlatmalı filtre sisteminde gerçekleşir. BIOROCK® malzemesi üzerine yerleşen bakterilerin ihtiyacı olan oksijen iki farklı boyuttaki bacadan geçen hava ile sağlanmaktadır. Bu nedenle sistem elektrik enerjisine gereksinim duymaz.