DİFÜZÖR
KULLANILDIĞI YERLER 
 • Arıtma tesislerinde,
 • Oksijenlendirme, havalandırma uygulamalarında.   

AVANTAJLARI 

 • Difüzörün membranı uzun ömürlüdür.
 • Difüzörün mekanik yapısında hiçbir oynar parça yoktur.
 • Bakım esnasında difüzörleri sökmeye gerek yoktur.
 • Difüzörlerin verimliliği geleneksel sistemlere göre önemli derecede daha fazladır.
 • Enerji sarfiyatının az olması ilk yatırım maliyetini kısa bir sürede amorti etmektedir.
 • Planlama, üretim ve dağıtım ISO9001 ‘in yüksek kalite standartlarına uygun şekildedir.
 • Zemine eğimli alanlarda dahi mümkün olduğunca en yakın şekilde monte edilerek olası birikmeleri engeller.
 • Çok düşük su seviyelerinde dahi en iyi çözümleri sağlar.
 • İsteğe bağlı olarak özel boyutlarda üretim yapılabilir.
 • Çeşitli hava dağıtım sistemleri ve uzunlukları sayesinde, pek çok farklı boyutlardaki alanlara kolayca uyarlanabilir.