KUM YIKAYICI
KULLANILDIĞI YERLER
 • Evsel nitelikli atık sularda,
 • Kağıt fabrikalarında,
 • Mezbahalarda,
 • Gıda endüstrisinde,
 • Rafinelerde,
 • Endüstriyel atık sulardaki katı maddenin geri kazanılmasında.

AVANTAJLARI

 • 0,2 mm’den büyük katı partikülleri %80 gibi yüksek verimlilikle atık sudan uzaklaştırır.
 • Tesisdeki pompa ve diğer mekanik ekipmanları korur.
 • Susuzlaştırılması gereken çamur miktarını azaltır.
 • Kötü kokuyu minimize eder.
 • Hem endüstriyel atık sulardaki katı madde geri kazanımı hem de atık sudan katı partiküllerin uzaklaştırılmasını düşük maliyet ve yüksek verimlilik sağlar.
 • İstenildiği takdirde kum yıkayıcısı temiz su püskürtme sistemi ilave edilerek tam yıkamalı olarak imal edilebilir.
 • Tam yıkamalı kum yıkayıcısı ile katı madde üzerindeki organik maddenin %50’si uzaklaştırılabilir.