Teklif Formu
ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ İÇİN TEKLİF FORMU
Tarih
Proje İsmi
Projenin Gerçekleşeceği Yer
Uygulama / Açıklama
İlgili Ayrıntılar:
Toplama Sistemi Türü:
Toplama Hattı Uzunluğu:
Metre
Çamur Bertaraf Tipi:
Atık Suyun Debisinin Hesaplanması:
Dizayn Debisi:
Gerçek Günlük Debi:
Max. Günlük Debi Miktarı:
Saatlik pik debi ya da pik faktör:
Giriş Değerleri
Mevsimsel Debi:
Dönem
Ölçüm cihazlarından yararlanılsın mı?
Çıkan çöpler için öğütücülerden yararlanılsın mı?
Artık Su Sıcaklığı (En düşük sıcaklık 12°C kabul edilmektedir):
Rakım (deniz seviyesinden yükseklik)
Parametreler
Raw
Settled
pH:
BOI5:
KOI:
TSS:
TKN:
Alkalinite:
Amonyum Azotu:
Yağ & Gres:
Fosfor:
Diğer:
Dezenfeksiyon Tipi:
Tank Malzeme Tipi:
İzolasyon:
Tercih edilen paket arıtma tipi:
İSTENİLEN ÇIKIŞ DEĞERLERİ
Atık gereksinimleri konumu belirtin:
Örneğin Sistem atık borusu; yeraltı arayüzü; mülkiyet hattı

İstenilen çıkış değerlerini lütfen belirtiniz.
pH:
CBOO5:
BOD5:
KOI:
TSS:
Amonyum Azotu:
Nitrat Azotu:
Toplam Nitrojen:
Yağ & Gres:
Fosfor:
Fekal Koliform:
Çözünmüş Oksijen:
Bulanıklık:
Diğer:
EKİPMAN TALEP FORMU
Firma Adı:
Firma Yetkilisi:
Hizmet Sektörü:
Telefon Numarası:
Fax Numarası:
E-mail Adresi:
Adres:
Ekipman Adı:
Ekipman Kapasitesi:
Malzeme Özellikleri:
Diğer Özellikler:
Notlar: